Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Miasto

Inwestycje i projekty w mieście

Inwestycje oraz projekty ze środków unijnych

Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne w formule grantowej w Gminie Myszków

Wymiana systemów grzewczych - informacje

Wymiana systemów grzewczych - informacje

W związku z Państwa zgodą na uczestnictwo w projekcie grantowym pn.: „Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy w formule grantowej” informujemy, że kolejnym etapem realizacji będzie podpisanie umowy na realizację projektu.

Gmina zobowiązuje się do przekazania kwoty grantu na realizację Inwestycji w wysokości nie większej niż 8.100,00 zł.

Gmina nie ingeruje w wyborze pieca, Grantobiorca sam decyduje jakiego wybierze producenta pieca oraz wykonawcę Inwestycji.

Po wykonaniu Inwestycji Grantobiorca ma obowiązek przedłożenia w siedzibie Gminy formularz rozliczenia grantu oraz następujące załączniki:
a) fakturę lub rachunek oraz umowę z wykonawcą instalacji (jeśli została zawarta) potwierdzające zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń i niezbędnych instalacji wraz z potwierdzeniem płatności (przelew bankowy); na dokumencie powinien znaleźć się zapis informujący o współfinansowaniu z EFRR w ramach RPO WSL wraz ze wskazaniem kwoty grantu,
b) protokół odbioru potwierdzający osiągnięty efekt ekologiczny,
c) kosztorys powykonawczy – w sytuacji, gdy protokół odbioru nie wskazuje, jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane (powinien zawierać informacje w zakresie wartości oraz ilości wykonania danego elementu rozliczeniowego)
d) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub niewykorzystywaniu przedmiotu projektu do celów gospodarczych,
e) oświadczenie o VAT,
f) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
g) oświadczenie Grantobiorcy o niewykluczeniu z możliwości otrzymania grantu,
h) oświadczenie dotyczące trwałości przedsięwzięcia.

Wzory ww. dokumentów zostaną przesłane na adres e-mailowy Grantobiorcy wraz z umową na dofinansowanie.

Wypłata grantu nastąpi po zrealizowaniu Inwestycji. Grantobiorca projektu pokrywa różnicę między całkowitym kosztem Inwestycji a przyznanym grantem.

Zakończenie przez Gminę projektu nastąpi 31.05.2021 r.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.