PL EN DE RU
 
SIP.png
Portal
Budżet partycypacyjny - I edycja
26-06-2015  administrator

Szanowni Państwo, mieszkańcy Myszkowa

W tym roku po raz pierwszy wdrożymy w naszym mieście Budżet Partycypacyjny.

Po raz pierwszy będziecie mogli Państwo współdecydować o tym, na co przeznaczyć 900.000 zł z budżetu miasta Myszkowa w 2016 roku.

Dla realizacji Budżetu Partycypacyjnego miasto podzielono na 9 dzielnic, dla każdej dzielnicy przeznaczyliśmy po 100.000 zł. I to Wy, drodzy mieszkańcy, poprzez zgłaszanie swoich projektów oraz czynne uczestnictwo wskażecie najpilniejsze i najważniejsze – Waszym zdaniem – potrzeby. Czego brakuje w Twojej dzielnicy? Masz pomysł? Twoje propozycje mogą stać się faktem. Pozwala na to Budżet Partycypacyjny.

Jestem przekonany, że formuła Budżetu Partycypacyjnego przyczyni się do wzmocnienia aktywności Myszkowian na rzecz lokalnej społeczności.

Serdecznie zachęcam do włączenia się w realizację pierwszej edycji Budżetu Partycypacyjnego w Myszkowie.

Sukces tego przedsięwzięcia zależy od każdego z nas.

Burmistrz Miasta Myszkowa
Włodzimierz Żak

 

CO TO JEST BUDŻET PARTYCYPACYJNY?

Budżet Partycypacyjny (zwany też budżetem obywatelskim) to specjalnie wydzielona kwota z budżetu miasta, o której bezpośrednio decydują mieszkańcy.

W przypadku miasta Myszków jest to kwota 900.000 zł rozdzielona na 9 dzielnic, dla każdej dzielnicy przyznano po 100.000 zł.

Regulamin tworzenia i realizacji Budżetu Partycypacyjnego został uchwalony uchwałą Nr IX/74/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Myszkowa na temat Budżetu Partycypacyjnego w Mieście Myszków na 2016 rok.

Dzięki Budżetowi Partycypacyjnemu mieszkańcy naszego miasta po raz pierwszy będą mogli uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków i zgłaszać propozycje jednorocznych projektów, które według nich powinny zostać zrealizowane w ich dzielnicy.

Trzy najważniejsze zasady Budżetu Partycypacyjnego:
1. realizacja zadania w ciągu jednego roku
2. zadanie zlokalizowane na terenie należącym do gminy
3. zadanie musi się mieścić w zadaniach własnych gminy

W ramach Budżetu Partycypacyjnego miasto podzielono na 9 dzielnic, których granice określono w następujący sposób:

 • CENTRUM w skład, której wchodzą ulice: 11 Listopada, 1 Maja (od początku do ul. Mrzygłodzkiej), Ceramiczna (od ul. Słowackiego w kierunku torów kolejowych),
  3 Maja, Jagodzińska, Kamienna, Miła, Klonowa, Kopernika, Kościelna, Kręta, Kościuszki (od skrzyżowania ulic Sikorskiego i Jana Pawła II
  do ronda im. Jana Kułakowskiego), Kwiatkowskiego, Sucharskiego, Miedziana, Ogrodowa, PCK, Piaskowa, Plac Dworcowy, Polna, Prymasa Wyszyńskiego, Sikorskiego, Skłodowskiej, Słowiańska, Spółdzielcza, Stalowa, Strażacka, Sadowa, Słowackiego (od budynku Dworca PKP do siedziby Jurajskiej Spółdzielni Pracy), Średnia, Wąska, Zielona, Żelazna
 • POHULANKA w skład, której wchodzą ulice: Odrodzenia, Błękitna, Bory, Budowlana, Chmurna, Ciasna, Chłodna, Dobra, Fabryczna, Lisia, Łowcza, Barwna, Malownicza, Mrzygłodzka, Modrzejowska, Myśliwska, 1 Maja (od ul. Mrzygłodzkiej do końca), Millenium, Jaworznicka, Graniczna, Kolejowa, Bystra, Papieska, Parkowa, Partyzantów (od ul. 1 Maja do dawnej kolejki zakładowej), Robotnicza, Ręby, Rynkowa, Rysia, Sarnia, Słoneczna, Stawowa, Szeroka, Zajęcza, Tęczowa, Zamenhoffa
 • CISZÓWKA w skład, której wchodzą ulice: Jedwabna, Krótka, Waryńskiego,
  8 Marca, Hutników, Namysłowskiego, Odlewnicza, Piękna, Pohulańska, Partyzantów (od ul. 8 Marca do dawnej kolejki zakładowej)
 • MIJACZÓW w skład, której wchodzą ulice: Akacjowa, Aleja Wolności, Astrów, Azaliowa, Brzozowa, Chabrów, Ciemna, Dywizjonu 303, Działkowców, Goździkowa, Grabowa, Jaśminowa, Jesionowa, Kameliowa, Kasztanowa, Korczaka, Krasickiego, Krucza, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Lotnicza, Macierzanki, Mała Szpitalna, Marszałka Piłsudskiego, Okopowa, Okrzei, Olszowa, Papiernia, Poprzeczna, Powstania Styczniowego, Ptasia, Pusta, Rolnicza, Pułaskiego (od ronda do ul. Jesionowej), Równoległa, Rybna, Sosnowa, Storczykowa, Strugi, Szkolna, Szpitalna, Świerkowa, Tulipanowa, Ustronie, Warta, Widok, Wierzbowa, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wspólna, Zawilcowa, Zielna
 • BĘDUSZ w skład, której wchodzą ulice: Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Pińczycka, Błotna, Chopina (nr 13), Czarnieckiego, Łąkowa, Folwarczna, Franulka, Labry, Pułaskiego (od ul. Jesionowej do końca), Legionów, Miodowa, Smudzówka, Wyzwolenia, Żelisławicka
 • NOWA WIEŚ w skład, której wchodzą ulice: Pawia, Piekarska, Jaskółcza, Bociania, Mokra, Murarska, Letniskowa, Gołębia, Kawcza, Kowalska, Koziegłowska, Górnicza, Podgórna, Rymarska, Nowowiejska, Orla, Słowicza, Sowia, Stolarska, Strusia, Szczygla, Słowackiego (od siedziby Jurajskiej Spółdzielni Pracy do końca), Szewska, Szpacza, Wapienna, Wronia, Żurawia, Żwirowa
 • PODLAS w skład, której wchodzą ulice: Asnyka, Boczna, Broniewskiego, Buraczana, Ceramiczna (odcinek od ul. Słowackiego do ul. Jana Pawła II), Chmielna, Dorodna, Dworska, Górna, Gryczana, Grzybowa, Kościuszki (od skrzyżowania ulic Sikorskiego i Jana Pawła II do granicy miasta w kierunku Żarek), Helenówka, Jagiellońska, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kraszewskiego, Lniana, Ludowa, Mickiewicza, Ofiar Katynia, Orzeszkowej, Osińska Góra, Piastowska, Powstańców Śląskich, Prusa, Przyległa, Pszenna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Sobieskiego, Staszica, Stefana Batorego, Topolowa, Tuwima, Urodzajna, Wesoła, Żarecka, Ziemniaczana, Żeromskiego, Żniwna, Żytnia
 • MRZYGŁÓD w skład, której wchodzą ulice: Długosza, Cmentarna, Gruchla, Kilińskiego, Kopalnia, Koronacyjna, Nadrzeczna, Krakowska, Nierada, Krzywa, Królowej Jadwigi, Młyńska, Paderewskiego, Plac Sportowy, Poniatowskiego, Projektowana, Rolna, Rynek, Spacerowa, Traugutta, Towarowa, Witosa, Włodowska, Zacisze, Zawiercka
 • MRZYGŁÓDKA w skład, której wchodzą ulice: Cegielniana, Chopina (bez nr 13), Galenowa, Kwarcowa, Gospodarcza, Palmowa, Pogodna, Porębska, Sikorka, Siewierska, Dolna

Mapa obrazująca granice dzielnic konsultacyjnych

ETAPY REALIZACJI BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

ETAP 1: KAMPANIA INFORMACYJNA

Czerwiec – lipiec 2015

Spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami w 9 dzielnicach – omówienie zasad funkcjonowania Budżetu Partycypacyjnego, informacje zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta, plakat promujący Budżet Partycypacyjny rozpropagowany w mieście. Szczegółowe zapisy w przedmiotowej uchwale.

ETAP 2: ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

Lipiec – sierpień 2015

Projekt będzie mógł zgłosić każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat  w terminie od 27 lipca do 21 sierpnia 2015 r. na specjalnie przygotowanym formularzu. Formularz dostępny jest również w Biurze Podawczym Urzędu Miasta (pokój nr 2).

Gotowy formularz wraz z listą poparcia przez co najmniej 25 mieszkańców danej dzielnicy, którzy ukończyli 16 lat można złożyć:

- listownie na adres: Urząd Miasta Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków z adnotacją na  kopercie "Budżet Partycypacyjny",
- osobiście w Urzędzie Miasta w Biurze Podawczym pok.nr 2, ul. Kościuszki 26, w godzinach pracy urzędu lub
- drogą elektroniczną na adres: w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów.


Wzór przykładowego formularza można pobrać tutaj.

Zestawienie cen wybranych robót budowlanych można pobrać tutaj.


Dodatkowych informacji udzielą Państwu w godzinach pracy Urzędu Miasta:

 • Mariola Sytniewska, pok. 213, tel.34/313 26 82 wew. 138
 • Ola Kępska, pok. 24, tel.34/313 26 82 wew. 114
 • Wioletta Dworaczyk, pok. 202, tel.34/313 26 82 wew. 157
 • Agnieszka Nowak-Kurzawa, pok. 105, tel.34/313 26 82 wew. 168
 • Anna Bareła, pok. 157, tel.34/313 26 82 wew. 142


ETAP 3: WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

Sierpień - październik 2015

Zgłoszone propozycje do Budżetu Partycypacyjnego będą podlegały weryfikacji  pod względem formalnym, rzeczowym i finansowym. Weryfikacje przeprowadzą merytorycznie odpowiedzialne wydziały oraz  Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego, którego skład osobowy oraz zakres zadań określi Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia. 

Na tym etapie sporządzany jest. min. kosztorys dla projektu oraz opinia, w której wskazuje się czy projekt jest możliwy lub niemożliwy do realizacji wraz z uzasadnieniem.

W przypadku niejasności dotyczących zgłoszonych projektów osoba zgłaszająca projekt będzie miała możliwość dokonania uzupełnień bądź modyfikacji w projekcie. Projekt nie może być korygowany więcej niż jeden raz.

Do 4 listopada 2015 r. opublikowana zostanie lista projektów zgłoszonych przez mieszkańców dla każdej z dzielnic wraz z opinią Urzędu Miasta.


ETAP 4: SPOTKANIA BURMISTRZA Z MIESZKAŃCAMI

Listopad 2015

Dzielnicowe spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami odbywać się będą w każdej dzielnicy. Ich celem będzie dyskusja nad listą zgłoszonych projektów oraz ustalenie listy projektów pod głosowanie mieszkańców danej dzielnicy. Lista projektów pod głosowanie zawierająca tytuł projektu oraz jego szacunkową wycenę podana będzie do publicznej wiadomości na stronie www.miastomyszkow.pl w zakładce Budżet Partycypacyjny. Terminy spotkań zostaną zamieszczone na stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego, na tablicy informacyjnej, telebimie oraz w Informatorze Urzędu Miasta.


ETAP 5: GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE WYBORU PROJEKTU

Grudzień 2015

Prawo udziału w głosowaniu na jeden wybrany projekt będzie miał mieszkaniec z dzielnicy, w której jest zameldowany i który ukończył 16 lat.

Głosowanie odbywać się będzie w dzielnicach (punktach głosowania) wyznaczonych przez Burmistrza Miasta w drodze zarządzenia.

Głosowanie odbędzie się we wszystkich punktach jednocześnie dnia 8 grudnia 2015 r. godziny zostaną podane w późniejszym terminie.

Za wybrane do realizacji uznane będą projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych dla danej dzielnicy.


ETAP 6: OGŁOSZENIE PROJEKTÓW DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Grudzień 2015

Na podstawie wyników głosowania, przygotowana zostanie lista rekomendowanych projektów do realizacji dla każdej z dzielnic w 2016 roku, którą upublicznia się na stronie Budżetu Partycypacyjnego, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, telebimie, w Informatorze Urzędu Miasta.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
button_UE-02.jpg
b2.png
b3.png
fixmystreet4.jpg
b5.png
Sierpień 2020
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Banerek-powietrze.png
EcoHarmonogram_baner_maly.png
baner-budzet_obywatelski_baner2.jpg
KARTA DR.jpg
MYSZKOW_BANNEREK_MALY2.jpg
Kronika_Myszkowa_banerek.jpg
ITVMyszkow.jpg
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook