Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Urząd

Burmistrz

Burmistrz Miasta Myszkowa
Włodzimierz Żak 

tel. +48 34 313-13-45
e-mail: burmistrz@miastomyszkow.pl

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w dniach:
wtorek godz. 15:00-18:00
czwartek godz. 9:00-10:00


Burmistrz Miasta:
1. Wykonuje uchwały Rady Miasta.
2. Kieruje bieżącymi sprawami Gminy.
3. Reprezentuje Gminę na zewnątrz.
4. Kieruje bieżącymi sprawami Urzędu poprzez wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych.
5. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
7. Może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, o których mowa w pkt.6.
8. Przygotowuje projekt budżetu oraz nadzoruje jego wykonanie.
9. Wydaje przepisy porządkowe w formie zarządzeń, zgodnie z art.41 ustawy o samorządzie gminnym.
10. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem ustawy o ochronie informacji niejawnych.
11. W dniach i godzinach określonych w regulaminie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków.
12. Zleca przeprowadzenie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
13. Nadzoruje realizację zadań z zakresu obronności państwa.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.