Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Budżet partycypacyjny 2016 - wnioski po weryfikacji i terminy spotkań

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Budżet partycypacyjny 2016 - wnioski po weryfikacji i terminy spotkań

29 pomysłów na upiększenie bądź usprawnienie życia w Myszkowie poddanych będzie głosowaniu w ramach pierwszej edycji Budżetu Partycypacyjnego.

Kilka słów przypomnienia. Budżet Partycypacyjny (zwany też obywatelskim) to specjalnie wydzielona kwota z budżetu miasta, o przeznaczeniu której bezpośrednio decydują mieszkańcy. 

Do realizacji budżetu partycypacyjnego miasto Myszków podzielono na 9 dzielnic, dla każdej dzielnicy przeznaczono 100.000 zł. W dniach od 27 lipca do 21 sierpnia br. można było składać stosowne wnioski.

INFORMACJA Z WERYFIKACJI

Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego wraz z wydziałami Urzędu Miasta zakończył weryfikację zgłoszonych projektów do realizacji w ramach pierwszej edycji Budżetu Partycypacyjnego w Myszkowie. Omówiono i zweryfikowano wszystkie zgłoszone projekty wraz z ich uzupełnieniami.

Z 32 zgłoszonych przez mieszkańców Myszkowa wniosków, 30 zostało pozytywnie zaopiniowanych, 2 odrzucono (w pierwszym nie spełniono wymogów formalnych – złożony po terminie, w drugim przypadku wniosek odrzucono bowiem koszt wykonania zadania przekroczy 100.000 zł, zadanie zostanie zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – II etap”).

Lista projektów poddanych pod głosowanie wraz z wynikiem weryfikacji w podziale na dzielnice

W dzielnicy Mrzygłódka złożono jeden wniosek na 100.000 zł i już wiadomo, że w tej dzielnicy nie będzie głosowania a projekt zostanie zrealizowany w 2016 r. Mieszkańcom tej dzielnicy już gratulujemy.

SPOTKANIA BURMISTRZA Z MIESZKA??CAMI

By omówić złożone wnioski oraz przedstawić procedurę wyboru zaproponowano mieszkańcom spotkania z Burmistrzem Miasta w każdej z 9 dzielnic.

Harmonogram tych spotkań przedstawia się następująco:
1. CENTRUM - 12 listopada (czwartek) godz. 1800, Miejski Dom Kultury w Myszkowie ul. 3 Maja 15
2. POHULANKA 
- 16 listopada (poniedziałek) godz. 1800, Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Myszkowie ul. Jaworznicka 34
3. CISZÓWKA
- 17 listopada (wtorek) godz. 1800, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myszkowie ul. Jedwabna 93
4. MIJACZÓW - 19 listopada (czwartek) godz. 1800, Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Myszkowie ul. Leśna 1
5. B??DUSZ
- 23 listopada (poniedziałek) godz. 1800, remiza OSP Będusz ul. Wyzwolenia 34
6. NOWA WIEŚ - 24 listopada (wtorek) godz. 1800,  remiza OSP Nowa Wieś ul. Nowowiejska 2
7. PODLAS - 26 listopada (czwartek) godz. 1800, Środowiskowy Dom Samopomocy Myszków ul. Gałczyńskiego 6 i 7
8. MRZYG??ÓD - 30 listopada (poniedziałek) godz. 1800, remiza OSP Mrzygłód ul. Rynek 18
9. MRZYG??ÓDKA - 1 grudnia (wtorek) godz. 1800, remiza OSP Mrzygłódka ul. Pogodna 4

Serdecznie zapraszamy.

G??OSOWANIE

Głosowania nad wyborem wniosków do realizacji w 2016 roku odbędą się jednocześnie w 8 dzielnicach, 8 grudnia (wtorek) w godzinach od 730 do 1800 w miejscach, w których odbywają się spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami.

Do udziału w głosowaniu mają prawo mieszkańcy danej dzielnicy, którzy ukończyli 16 lat. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku X przy wybranym projekcie.

Za wybrane do zrealizowania w 2016 r. uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów w danej dzielnicy, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu partycypacyjnego w dzielnicy.

Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego

04

LIS

2015

2831

razy

czytano

1091/2762

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.