Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Ogłoszenie o Zintegrowanym Planie Inwestycyjnym w rejonie ul. Przemysłowej

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ogłoszenie o Zintegrowanym Planie Inwestycyjnym w rejonie ul. Przemysłowej

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA
o przekazaniu Radzie Miasta w Myszkowie wniosku o uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego w Myszkowie w rejonie ul. Przemysłowej

Na podstawie art. 8h ust.1 pkt 2-4, w związku z art. 37eb ust.4 oraz 37ec ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.977 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 22.02.2024 r. wpłynął wniosek CNP Centrum Nakładania Powłok Leszek Rak, skierowany do Rady Miasta w Myszkowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Myszkowa o uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego w rejonie ulicy Przemysłowej. Wniosek zawierał projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego. Złożone dokumenty zawierały braki. Usunięcie braków nastąpiło w dniu 19.03.2024 r.

Zgodnie z art. 37eb ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w dniu 22.03.2024 r. wniosek o uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego został udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta Myszkowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu Miasta, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Myszków.

Zgodnie z art. 37eb ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w dniu 20.03.2024 r. wniosek o uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego został przekazany Radzie Miasta w Myszkowie.

Jednocześnie informuję:

  • Rada Miasta w Myszkowie podjęła Uchwałę Nr LXXIV/560/24 z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego
  • Rada Miasta w Myszkowie podjęła Uchwałę Nr LXXIV/561/24 z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie wyznaczenia osoby do udziału w negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy urbanistycznej.

Wg wniosku inwestora CNP Centrum Nakładania Powłok Leszek Rak oraz załączonego projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego dla części miasta Myszkowa obejmującego obszar w rejonie ul. Przemysłowej, zintegrowany plan inwestycyjny wyznaczy tereny produkcji oraz tereny drogi zbiorczej zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa – III edycja, uchwalonym uchwałą Nr XXXIX/263/21 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 lipca 2021 r.

Przedmiotem inwestycji głównej jest realizacja farmy fotowoltaicznej o mocy powyżej 7-8 MW.
Przedmiotem inwestycji uzupełniającej jest przyłącze kablowe umożliwiające przyłączenie instalacji fotowoltaicznej o wielkości do 1MW, którą będzie mogła zrealizować gmina na części terenu przekazanego nieodpłatnie na rzecz Gminy Myszków. 

11

KWI

2024

1248

razy

czytano

16/3400

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.