Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Informacja dla rodziców - dodatkowe dni wolne od zajęć

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja dla rodziców - dodatkowe dni wolne od zajęć

W związku z licznymi pytaniami rodziców na temat dodatkowych dni wolnych od zajęć edukacyjnych w szkołach wyjaśniamy:
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245). liczba dni wolnych od nauki zależy od typu szkoły i wynosi:
a. dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego - do 6 dni,
b. dla gimnazjów - do 8 dni,
c. dla liceów, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających - do 10 dni.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone:
1) w dni, w których w szkole odbywa się:
a. sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
b. egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
c. egzamin maturalny,
d. etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy;
3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

Dyrektor szkoły, przy ustalaniu terminów dni wolnych  zasięga opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku jej braku rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
W roku szkolnym 2010/2011 dyrektorzy szkół informowali  o dokonanych ustaleniach nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Należy zwrócić uwagę, że dni wolne od zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 w/w rozporządzenia  nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli. Stosownie do postanowień Kodeksu pracy, dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Natomiast ustawa - Karta Nauczyciela, nie zawiera uregulowań ustanawiających dla nauczycieli dodatkowe dni wolne od pracy, poza dniami wolnymi wskazanymi w przepisach ogólnych.
Dlatego też wprowadzony przepis zobowiązuje szkołę do organizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się w tym dniu do szkoły.
Jednocześnie wprowadzono przepis nakładający na szkołę obowiązek informowania rodziców  o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w ustalonych przez dyrektora szkoły dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Umożliwi to rozpoznanie potrzeb uczniów i rodziców oraz przygotowanie szkoły do adekwatnej do potrzeb organizacji opieki nad uczniami.

Podstawa prawna:
• § 5 rozporządzenia MEN z 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245).

Krystyna  Jasińska
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Urząd Miasta w Myszkowie

23

WRZ

2014

2976

razy

czytano

2076/2707

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.