Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Urząd

Urząd Miasta

Wydziały Urzędu

Audytor Wewnętrzny (AW)

Audytor Wewnętrzny (AW)

Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:
1. Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w odniesieniu do celów i zadań Urzędu realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu oraz gminne jednostki organizacyjne.
2. Sporządzanie ramowych planów audytu oraz sprawozdań z wykonania audytu za rok poprzedni.
3. Wykonywanie czynności doradczych na wniosek Burmistrza lub z własnej inicjatywy.
4. Współpraca, koordynowanie działań z audytorami zewnętrznymi i innymi instytucjami kontrolnymi.
5. Ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansami.
6. Badanie ewidencji księgowej i sprawozdawczości w kwestii zgodności ze stanem faktycznym.
7. Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień.
8. Zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących audytu wewnętrznego.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.