Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Miasto

Inwestycje i projekty w mieście

Inwestycje oraz projekty ze środków unijnych

Indywidualizacja nauczania formą wspierania osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Myszków

O projekcie

 Kliknij żeby powiększyć

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Indywidualizacja nauczania forma wspierania osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Myszków
Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-24-080/11-00

Projekt „Indywidualizacja nauczania formą wspierania osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Myszków” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych w Gminie Myszków. Jego realizacja wynika ze zdiagnozowanych przez nauczycieli potrzeb. Diagnoza wykazała potrzebę realizacji zajęć wspierających indywidualny rozwój zarówno uczniów mających trudności w nauce jak i wybitnie uzdolnionych, oraz konieczność zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia niezbędnych do realizacji zajęć.

Cele szczegółowe projektu to:
- przyrost kompetencji w zakresie czytania i pisania i/lub umiejętności matematycznych u uczniów mających trudności w nauce.
- skorygowanie wad postaw, zaburzenia koordynacji ruchowej, wytworzenie u uczniów nawyków utrzymania prawidłowej postawy i umiejętne stosowanie ich w życiu codziennym.
- wzrost kompetencji społecznej uczniów posiadających deficyty w zakresie wad wymowy i/lub komunikacji społecznej.
- rozwinięcie zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych.
- podniesienie jakości i efektywności nauczania poprzez zakup i wykorzystanie pomocy dydaktycznych.

Projektem objęci są uczniowie i uczennice klas I-III następujących szkół podstawowych w Gminie Myszków:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Myszkowie,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Myszkowie,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Myszkowie,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Myszkowie,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Myszkowie,
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Myszkowie,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Myszkowie.

W ramach projektu są realizowane zajęcia:
a) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
b) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
c) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
d) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych,
e) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie,
f) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
g) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie,
h) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo,
i) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
j) specjalistyczne zajęcia terapeutyczne usprawniające – ceramika dla dzieci niepełnosprawnych,
k) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie,
l) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie i matematycznie.


Do każdego rodzaju zajęć zostaną zakupione pomoce dydaktyczne. Sale lekcyjne w których odbywać się będą zajęcia zostaną wyposażone w sprzęt multimedialny i komputerowy oraz meble.

 

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.