Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Mieszkańcy

Oświata

Zadania i kompetencje

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myszków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków od 15 sierpnia do 15 września 2023 r.

Wnioski należy składać w Miejskim Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Myszkowie, ul. Kościuszki 26, pok. nr 251.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 600,00 zł. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony (do dochodów wlicza się wszelkie zasiłki i dodatki).

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Myszkowie dokumentów.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:
- od września do grudnia 2023 r.
- od stycznia do czerwca 2024 r.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udzielają  pracownicy MZEASiP, tel. 34/ 313 26 82 wew. 137, 154.

formularz wniosku dostępny jest:
- MZEASiP Myszków, budynek Urzedu Miasta, pok.251
- biuro podawcze Urzędu Miasta Myszkowa
- strona internetowa Urzędu

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.