Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Urząd

Urząd Miasta

Skarbnik Miasta

Katarzyna Kochman
tel. 34 313-50-32, 34 313-26-82 wew.125
fax 34 313-50-29
e-mail: k.kochman@miastomyszkow.pl
 

Skarbnik Miasta (główny księgowy budżetu) będący jednocześnie kierownikiem Wydziału Finansowo-Budżetowego zajmuje się kluczowymi problemami ekonomiczno-finansowymi Gminy oraz nadzoruje prowadzenie prawidłowej obsługi finansowo-księgowej Urzędu, w tym, w szczególności:
1. Przygotowuje materiały o stanie finansów gminy, będące bazą dla określenia przez Radę Miasta kierunków polityki społecznej i gospodarczej.
2. Opracowuje projekt budżetu miasta oraz sprawozdania z jego realizacji z uwzględnieniem wskaźników z lat poprzednich.
3. Zabezpiecza prowadzenie racjonalnej gospodarki środkami budżetowymi oraz pozabudżetowymi.
4. Opracowuje materiały analityczne będące podstawą do określenia strategii rozwoju miasta.
5. Opracowuje analizy gospodarki finansowej gminy oraz wynikające z nich wnioski.
6. Podejmuje działania celem pozyskiwania nowych źródeł finansowania budżetu, min. poprzez:
a) współpracę z bankami w zakresie ewentualnej emisji obligacji gminnych,
b) uruchamianie kredytów bankowych na sfinansowanie inwestycji miejskich,
c) deponowanie aktualnie wolnych środków finansowych na lokatach terminowych, przy zachowaniu ciągłego monitoringu najkorzystniejszych ofert.
7. Nadzoruje egzekwowanie należności budżetowych.
8. Nadzoruje i kontroluje prowadzenie dokumentacji finansowej.
9. Nadzoruje opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
10. Dokonuje kontrasygnaty dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych.
11. Współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami.
12. Parafuje wzory umów przy postępowaniu w ramach zamówień publicznych oraz wnioski o udzielenie zamówienia.
13. Wspiera wydziały Urzędu w zakresie wiedzy o obowiązujących podatkach.
14. Koordynuje działania związane z realizacją umowy dotyczącej bankowej obsługi Gminy.
15. Sprawuje pod względem formalnym nadzór nad sprawozdaniami jednostek organizacyjnych.
16. Wykonuje inne zadania na polecenie i z upoważnienia Burmistrza.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.