Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Mieszkańcy

Oświata

Zadania i kompetencje

Stypendium Samorządu Myszkowa

Stypendium Samorządu Myszkowa

Załącznik do uchwały Nr XLV/408/14
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 sierpnia 2014r.

   

GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY SAMORZĄDU MYSZKOWA
dla UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH „OMNIBUS”  

§ 1.

Celem Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „OMNIBUS”, zwanego dalej „Programem”, jest wspieranie, w formie pomocy stypendialnej, szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Myszków, a ponadto:

1) promowanie uczniów zdolnych uzyskujących wysokie wyniki nauczania,
2) promowanie młodzieży osiągającej  sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
3) motywowanie do nauki i rozwijania zainteresowań. 

§ 2.

Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Myszków. 

§ 3.

1. Stypendium dla uczniów przyznawane jest maksymalnie na okres 10 miesięcy.
2. Stypendium dla uczniów kończących gimnazjum przyznawane jest jednorazowo. 

§ 4.

Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustalana jest corocznie w budżecie gminy Myszków. 

§ 5.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów określa uchwała Rady Miasta w Myszkowie.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.