Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Urząd

Urząd Miasta

Wydziały Urzędu

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (IM)

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (IM)

Kierownik Wydziału: Grażyna Łękarska
tel. 34 313-26-82 wew.169
fax 34 313-50-29
e-mail: g.lekarska@miastomyszkow.pl 


Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji należą w szczególności następujące zadania:
1. Opracowywanie we współpracy z Wydziałem Rozwoju Miasta i Wydziałem Nieruchomości i Urbanistyki kierunków rozwoju infrastruktury miejskiej.
2. Współpraca z innymi wydziałami Urzędu Miasta Myszkowa przy opracowaniu dokumentów wymagających udziału Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji.
3. Współdziałanie z instytucjami, które zaopatrują miasto w wodę i odbierają systemowo ścieki, oraz zaopatrują w energię elektryczną, energię cieplną i gaz.
4. Przygotowywanie procesów inwestycyjnych i w konsekwencji ich realizacja.
5. Zarządzanie gminnymi drogami publicznymi między innymi poprzez:
a) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
b) tworzenie planów rozwoju sieci drogowej oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta,
c) współpraca z innymi zarządcami dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
d) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
e) naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu,
f) zapewnienie właściwej organizacji ruchu drogowego poprzez inicjowanie zmian w organizacji ruchu,
g) utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch – realizacja wyznaczonych zadań, w tym remontowych.
6. Nadzór nad oświetleniem ulic i placów.
7. Nadzór nad gospodarką wodną w zakresie kanalizacji deszczowej.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.