Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

LI sesja Rady Miasta w Myszkowie

Filtrowanie aktualności

data od

data do

LI sesja Rady Miasta w Myszkowie

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad LI sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 30 czerwca br. o godz. 9:30 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).

Transmisja z obrad LI sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 5.05. 2022r. i 19.05.2022r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy - debata.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2022-2034
 • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2022
 • przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2022r. dla Powiatu Myszkowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku ok.8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.
 • przyjęcia „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków”
 • wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym
 • wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków
 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
 • zmiany uchwały nr XXXVIII/256/21 z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Myszków
 • rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Myszkowie ul. Kościuszki 30
 • zmiany Uchwały Nr XXI/168/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Myszków

10. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.

22

CZE

2022

920

razy

czytano

11/3047

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.