Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

LXII sesja Rady Miasta w Myszkowie

Filtrowanie aktualności

data od

data do

LXII sesja Rady Miasta w Myszkowie

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad LXII sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 11 maja br. o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).

Transmisja z obrad LXII sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 13.04.2023r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie za 2022r.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok dla gminy Myszków.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków,
  • zmian w budżecie miasta Myszkowa na rok 2023,
  • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2023 rok dla Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej" w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III",
  • zmieniającej Uchwałę Nr LIX/434/23 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2023 rok dla Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789”,
  • opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myszków na rok 2023,
  • zmiany uchwały Nr LV/413/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 17.11.2022r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Myszków udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myszków,
  • rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia gminy do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
  • zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie miasta Myszków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

8. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.

05

MAJ

2023

1312

razy

czytano

143/3348

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.