Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Miasto

Inwestycje i projekty w mieście

Inwestycje oraz projekty ze środków unijnych

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa - etap I i II"

Dokumenty

Dokumenty i wytyczne, na jakich opiera się działalność Jednostki Realizującej Projekt w ramach działań związanych z Projektem "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa etap I i II", to przede wszystkim:

Zarządzenia lokalne bezpośrednio dotyczące realizacji Projektu:

1. Zarządzenie Nr 196/09/ON Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 07.12.2009 r. w sprawie: powołania Pełnomocnika do Spraw Realizacji Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności (Maesure Authorising Officer-MAO) - "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa etap I i II"

2. Zarządzenie Nr 197/09/ON Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 07.12.2009 r. w sprawie : utworzenia Jednostki Realizującej Projekt pn "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa etap I i II" współfinansowany ze środków Funduszu Spójności.

3. Zarządzenie Nr 214/2009/FB Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31.12.2009r. w sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta w Myszkowie w zakresie środków na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa etap I i II”
nr POIS.01.01.00-00-094/09. 

4. Zarządzenie Nr 27/ON/2010 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 15.03.2010 r. w sprawie procedury określającej strukturę organizacyjną, podziała zadań i obowiązków w ramach realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa etap I i II".

5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Myszkowa Nr 213/ON/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie: odwołania Pana Rafała Gila z pełnienia funkcji Pełnomocnika Burmistrza Miasta Myszków do spraw realizacji projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Myszkowa etap I i II, zwanego dalej MAO (Measure Authorising Officer).

6. Zarządzenie Nr 5/ON/2011 Burmistrza Miasta Myszkowa z dn. 12.01.2011 w  sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta Myszków do spraw realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa etap I i II", zwanego MAO (Measure Authorising Officer).

7. Zarządzenie Nr 211/2010/FB Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31.12.2010 r.
w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta w Myszkowie w zakresie środków na realizację projektu pt. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Myszkowa etap I i II" Nr POIS.01.01.00-00-094/09.

8. Zarządzenie Nr 73/JRP/2011 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31.05.2011 r.
w sprawie przyjęcia i stosowania przez Gminę Myszków procedur dotyczących przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanej w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Myszkowa etap I i II".

9. Zarządzenie Nr 193/2011/FB Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 25.11.2011r.w sprawie wprowadzenia zmian do zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta w Myszkowie w zakresie środków otrzymanych na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Myszkowa etap I i II” NR POIS.01.01.00-00-094/09.

10. Zarządzenie Nr 202/JRP/2011 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 07.12.2011r. w sprawie wprowadzenia procedur dla potrzeb realizacji Projektu pn.„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Myszkowa etap I i II”, NR POIS.01.01.00-00-094/09, w ramach działania 1.1– Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach pow. 15.tys. RLM, priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, tj. wprowadzające:

1. Procedurę przechowywania i archiwizacji wszelkich dokumentów w Jednostce Realizującej Projekt, w okresie realizacji POIiŚ oraz 3 lat od zamknięcia POIiŚ, zgodnie z postanowieniami art. 90 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, 
- Załącznik nr 1,

2. Procedurę weryfikacji, czy roboty, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność zostały w rzeczywistości wykonane zgodnie z zawartymi umowami – Załącznik nr 2,

3. Procedurę przygotowania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczenia, czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – POIiŚ - Załącznik nr 3.

11. ZARZĄDZENIE NR 231/JRP/2012 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 27.12.2012r. w sprawie zmiany procedur dotyczących przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanej w ramach projektu "Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa etap I i II" wprowadzonych w życie Zarządzeniem  Nr 73/JRP/2011 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31.05.2011r. wraz ze zmianą określoną Zarządzeniem Nr 147/JRP/2012 z dnia 30.08.2012r.

 
 
 

 

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.