Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Mieszkańcy

Ochrona środowiska

Woda i ścieki

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - obowiązek zgłaszania

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - obowiązek zgłaszania

Sprawy związane z przydomowymi oczyszczalniami ścieków reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz.1219 t.j.).

Według art. 152 ust 1 powołanej ustawy instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

Zgodnie z art.378 ust 3 ppkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust.1.

Wzór zgłoszenia instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - fot. Altech

Zdjęcie: Przydomowa oczyszczalnia ścieków - fot. Altech

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.