Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Urząd

Urząd Miasta

Wydziały Urzędu

Straż Miejska i Zarządzanie Kryzysowe (SMiZK)

Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (ZK)

Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (ZK)

tel. 34 313-26-82 wew.147
fax 34 313-50-29
e-mail: kryzys@miastomyszkow.pl


Do zakresu działania Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy w szczególności:
1. Przygotowywanie i kierowanie formacjami obrony cywilnej.
2. Przygotowywanie i kierowanie działaniami Systemu Wykrywania Zagrożeń i Alarmowania Ludności.
3. Opracowywanie planu obrony cywilnej miasta oraz nadzorowanie wykonania analogicznych planów na szczeblu podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych.
4. Zapewnienie logistycznego przygotowania do działania wszystkich służb ratowniczych oraz zadań związanych z ochroną ludności miasta.
5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla formacji obrony cywilnej i ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
6. Przygotowanie i prowadzenie procesu ewakuacji i przyjęcia ludności.
7. Współdziałanie w zakresie zwalczania i usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń.
8. Ustalanie i nadzorowanie wykonania zadań w zakresie obrony cywilnej w stosunku do instytucji i podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta.
9. Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych realizowanych na rzecz obrony cywilnej i obrony kraju.
10. Planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt obrony cywilnej.
11. Wykonywanie zadań planistyczno-operacyjnych dla Burmistrza Miasta w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń.
12. Planowanie potrzeb w zakresie budowli ochronnych, prowadzenie ewidencji obiektów oraz urządzeń specjalnych.
13. Opracowanie,wdrażanie i bieżąca aktualizacja Planu Reagowania Kryzysowego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.
14. Obsługa kancelaryjno-biurowa Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
15. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
16. Opracowanie i aktualizacja planów operacyjnych związanych z przygotowaniami obronnymi państwa.
17. Opracowanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem stanowiska kierowania.
18. Przeprowadzanie akcji kurierskiej.
19. Koordynowanie działalności wydziałów i referatów Urzędu Miasta w zakresie spraw obronnych.
20. Zapewnienie ciągłości pracy Referatu poprzez stałą dyspozycyjność pracowników (dyżury telefoniczne).

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.