Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Miasto

Inwestycje i projekty w mieście

Inwestycje oraz projekty ze środków unijnych

"Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy"

"Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy"

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Projekt realizowany przez Gminę Myszków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej : VIII. Regionalne kary gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy  dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Wartość projektu 283 028,11 zł
wysokość dofinansowania UE 85% 240 573,89 zł

Cel główny projektu: eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Grupę docelową stanowią pracownicy Urzędu Miasta w Myszkowie w wieku aktywności zawodowej, zatrudnieni na umowę o pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu. Podjęte działania zapobiegną bierności zawodowej oraz wpłyną na wydłużenie aktywności zawodowej pracowników objętych wsparciem.

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą i analizą poszczególnych stanowisk pracy zostaną zakupione ergonomiczne elementy wyposażenia stanowisk pracy: krzeseł ergonomicznych, biurek z regulacją wysokości, monitorów z regulacją wysokości, klawiatur i myszek ergonomicznych,  podnóżków, podstawek na dokumenty oraz lampek biurowych. W ramach projektu zaplanowano również działania edukacyjno-informacyjne w zakresie poszerzenia wiedzy na temat zdrowotnych czynników ryzyka oraz działań prewencyjnych, które ograniczą zagrożenia w miejscu pracy.

Czas trwania projektu: 01.06.2023-30.11.2023.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.